erikvanmeersbergen@ziggo.nl 

studeerde in 2005 af als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als specialisatie onderwijsleerproblemen en begeleiding van onderwijsprofessionals. In 2000 kwam hij over vanuit de jeugdhulp (18 jaar ervaring als groepsleider/ teamleider/ manager 24-uurshulp) en werd docent voor de voortgezette opleidingen bij Fontys OSO (nu de master M EN). Inmiddels heeft hij de focus verlegd naar het ondersteunen en coachen van professionals. Voorheen lag deze focus op het ontwerpen, coördineren en doorontwikkelen van de master gedragsspecialist, lesgeven op gebied van gedrag. Hij heeft een kleine eigen praktijk voor coaching. Daarnaast heeft hij twee boeken en diverse artikelen in tijdschriften geschreven. De publicaties gaan over gedrag en handelingsgericht werken in passend onderwijs. Gedrag beschouwt hij als een vraagstuk in een specifieke omgeving, een puzzel te leggen door alle betrokkenen. Dit vraagt bij gedragsproblemen om het planmatig verzamelen van achtergrondinformatie, intersubjectieve beeldvorming, een ecologisch-pedagogische analyse en een aanpak op basis van mogelijkheden en ontwikkeling.

Hij is sinds 2011 lid van de Beroepsveldcommissie Social Studies aan de LOI en sinds 2012 lid van de Redactieraad Tijdschrift voor Orthopedagogiek. Vanaf 2014 coacht hij ‘zij-instromers’; HBO-docenten die nog hun pedagogische en didactische bevoegdheid moeten behalen.

Zie voor een volledig cv en profiel op LinkedIn https://www.linkedin.com/in/erik-van-meersbergen-71258126/