Het COLOFON kent drie subpagina’s

Fontys OSO, Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek verzorgen alledrie masteropleidingen opleidingen voor professionals in het educatieve domein die master willen worden.


De master in het educatieve domein

  • De master in het educatieve domein is een professional op het gebied van ondersteunings- en onderwijsbehoeften van individuen, groepen, organisaties en systemen.
  • De master geeft vanuit een eigen visie op onderwijs, in dialoog en samenwerking met betrokkenen, vorm en inhoud aan het onderwijs en de eigen beroepsrol.
  • De master werkt kritisch onderzoekend en planmatig aan onderwijsvoorwaarden en ontwikkelingskansen voor álle leerlingen (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) in een zo inclusief mogelijke onderwijssetting. De master houdt daarbij rekening met de perspectieven van het individu, de organisatie en de omgeving.
  • De master onderbouwt als reflective practioner de te maken keuzes vanuit normatieve professionaliteit en theoretische inzichten. De centrale vraag die de master zich als professional voortdurend stelt, is: “Doe ik het goede en doe ik het goede goed?”

Voor meer informatie over de opleidingen kunt u terecht op de websites van de drie instituten:

Fontys OSO
Windesheim
Seminarium voor Orthopedagogiek HU