annemiek.broersen@hu.nl

studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vanuit o.a. ontwikkelingspsychologie, (kinder)neuropsychologie, kinderpsychiatrie en sociale psychologie is zij werkzaam geweest in de kinderpsychiatrie (Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam) en als docent bij de Fontys bachelor opleiding Pedagogiek.

Bij de master Educational Needs van de Hogeschool Utrecht (Seminarium voor Orthopedagogiek) is zij hogeschooldocent op het gebied van gedrag in het onderwijs. Specialisatie is sociale veiligheid op scholen en daarbinnen zaken als communicatie, groepsdynamica, pesten, agressie en samenwerking (o.a. met ouders, in teams en tussen onderwijs en zorg). Zij opereert graag in de speelruimte tussen theorie en praktijk en geeft in dat kader mee vorm aan praktijkgericht onderzoek van master EN studenten. Coaching en begeleiding geeft zij vorm vanuit de oplossingsgerichte benadering, videointeractiebegeleiding, herstelrecht, ontwikkelingsgericht coachen en de positioneringstheorie.

Samen het leven leren is steeds de rode draad.