NIEUWS

19 februari

Drie interessante nieuwsberichten zijn geplaatst op WWW.PLPO.NL samengesteld door ons redactielid Jos Louwe op basis van actueel nieuws, relevant voor het educatieve domein.

Ook is het redactioneel voor februari 2016 verschenen met een totaal overzicht van alle recente publicaties op www.PlatformPraktijkontwikkeling.nl


 

2 februari 2016

Woordenschatonderwijs voor nieuwkomers en effectieve begeleiding van ASS-leerlingen. Twee nieuwe bijdragen op WWW.PLPO.NL

Op woordenjacht: meer woorden leren in minder tijd. Een praktijkonderzoek naar een effectief aanbod voor nieuwkomers. Annelies Niënhaus (2016)

Wat zit er aan werkzame bestanddelen in mijn rugzak? Een onderzoek naar werkzame elementen in de begeleiding aan leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS-leerling) in het reguliere onderwijs. Jolanda van Harten (2016)


16 januari 2016

Schrijven om gelezen te worden, een verslag van het praktijkgericht onderzoek van Jolijn Bruins over het vergroten van het schrijfplezier met publieksgerichte schrijfopdrachten. Verder een bijdrage van Bas van der Bruggen in zijn column ‘Sitekick’ getiteld Sjoemelwetenschap.


4 januari 2016

De coachende onderzoeker. Praktijkgericht onderzoek waarbij betrokkenen echt participeren vraagt van een onderzoeker meer dan alleen methodologische kennis en vaardigheden. Lees de bijdrage van Willem de Vlaming over de coachende onderzoeker.

Voor alle bijdragen op PlatformPraktijkontwikkeling.nl kijk HIER

 


 

15 december 2015

Nu op PlatformPraktijkontwikkeling.nl  een bijdrage over Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals! door Linda van den Bergh, Karin Diemel en Anja van Zon. En een bespreking door Peter Laros van het boek ‘effectonderzoek in de gedragswetenschappen‘ van Van Loon, Van der Meulen & Minnaert.

Voor alle bijdragen op PlatformPraktijkontwikkeling.nl kijk HIER


25 november 2015

Het Platformparktijkontwikkeling.nl is inmiddels gevuld met de eerste bijdragen van auteurs en een kick off van de redactie.

PlatformPraktijkontwikkeling.nl is een initiatief van de drie WOSO instituten (Fontys OSO, Windesheim OSO en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Deze instituten willen dat artikelen over praktijkgericht onderzoek in het educatieve domein gratis en digitaal toegankelijk worden voor professionals en andere belangstellenden.

De bijdragen van auteurs worden in brede zin gekarakteriseerd door de onderliggende of expliciete vraag “doen wij (doe ik) het goede, en doen wij (doe ik) het goede goed?” De focus ligt op de praktijk in het educatieve domein en de mogelijkheid om die praktijk theoretisch gefundeerd en methodisch verantwoord op onderzoeksmatige wijze (samen met betrokkenen) te blijven ontwikkelen en verbeteren.

PlatformPraktijkontwikkeling.nl wil graag een bijdrage leveren aan deze onderzoekmatige en theoretisch gefundeerde praktijkontwikkeling in het educatieve domein door de publicatie van goed toegankelijke bijdragen die een breed gebied kunnen en mogen beslaan denk daarbij aan:

  • praktijkgericht onderzoek;
  • inspirerende innovaties;
  • ervaringen (individueel of als groep) met praktijkontwikkeling die in de aanpak aangrijpingspunten bieden voor anderen;
  • onderzoekmethodologie voor praktijkgericht onderzoek.

Als auteurs komen in aanmerking studenten, docenten, professionals en betrokkenen in en om het educatieve domein die vanuit hun opleiding, beroepsuitoefening, praktijkervaring of expertise binnen dit kader een interessante en relevante bijdrage willen en kunnen schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de redactie.

PlatformPraktijkontwikkeling.nl

De redactie