De drie WOSO-instituten (Fontys OSO, het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en Windesheim OSO) hebben als gezamenlijke ambitie dat artikelen over praktijkontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in het educatieve domein zonder kosten voor de lezers toegankelijk worden voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Daartoe hebben zij een digitaal platform opgericht:

PLPO.NL publiceert artikelen die inzicht geven in of bijdragen aan praktijkontwikkeling – passend bij het werkterrein van de Master Educational Needs. Daarbij ligt de nadruk op bijdragen die inzicht geven in het proces van praktijkontwikkeling en de wijze waarop professionals vorm geven aan hun beroepsrol in relatie tot praktijkontwikkeling: Wat is gedaan om de resultaten te bereiken die zijn bereikt? Hoe is het onderzoeksproces of proces van praktijkverbetering vormgegeven? Hoe zijn (samen met betrokkenen) hindernissen overwonnen? Welke pareltjes zijn ontdekt? Welke kennis, inzichten en vaardigheden zijn gebruikt om dat proces vorm te geven en te doen slagen?

Iedereen die zelf een bijdrage wil leveren, of die suggesties heeft voor interessante bijdragen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de redactieleden.

 


 

De laatste nieuwsberichten vind je HIER