De drie WOSO-instituten (Fontys OSO, het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en Windesheim OSO) hebben als gezamenlijke ambitie dat artikelen over praktijkontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in het educatieve domein zonder kosten voor de lezers toegankelijk worden voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Daartoe hebben zij een digitaal platform opgericht:

PlatformPraktijkontwikkeling.nl
Onderzoek in het Educatieve Domein

Dit platform richt zich op alle professionals en andere belangstellenden in het educatieve domein die zich betrokken voelen bij de praktijkontwikkeling op het gebied van ondersteunings- en onderwijsbehoeften van individuen, groepen, organisaties en systemen.

Het PlatformPraktijkontwikkeling.NL wil een bijdrage leveren aan deze onderzoekmatige en theoretisch gefundeerde praktijkontwikkeling door de publicatie van goed toegankelijke bijdragen. Auteurs van bijdragen op dit platform geven vanuit een eigen visie op onderwijs, in dialoog en samenwerking met betrokkenen, vorm en inhoud aan het onderwijs en de eigen beroepsrol, gericht op de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van alle leerlingen. Zij gebruiken daarbij veelal praktijkgericht onderzoek als een instrument voor praktijkontwikkeling. De auteurs onderbouwen hun keuzes vanuit normatieve professionaliteit, theoretische inzichten en het (al dan niet samen met betrokkenen) onderzoeken van de eigen beroepspraktijk. De centrale vraag die men zich daarbij voortdurend stelt is:
“DOE IK (DOEN WIJ) HET GOEDE EN DOE IK (DOEN WIJ) HET GOEDE GOED?”

De bijdragen op het PlatformPraktijkontwikkeling.NL kunnen en mogen een breed gebied beslaan, zoals:

  • praktijkgericht onderzoek;
  • inspirerende innovaties;
  • ervaringen (individueel of als groep) met praktijkontwikkeling die in de aanpak aangrijpingspunten bieden voor anderen;
  • onderzoekmethodologie voor praktijkgericht onderzoek.

Iedereen die zelf een bijdrage wil leveren, of die suggesties heeft voor interessante bijdragen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de redactieleden.

 


 

De laatste nieuwsberichten vind je HIER