Iedereen die een bijdrage wil leveren, of suggesties heeft voor interessante bijdragen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de redactieleden, hieronder vermeld.


Drs. Bas van der Bruggen (bjm.van.der.bruggen@windesheim.nl)

50 Colofon Pasfoto Bas vd BruggenBas van der Bruggen werkte 25 jaar in het speciaal onderwijs, onder andere als afdelingshoofd. Hij studeerde pedagogiek (HKP) en Onderwijskunde. Sinds 1998 is hij verbonden aan Hogeschool Windesheim waar hij lang in de curriculumcommissie heeft gezeten en als procesconsultant basischolen heeft begeleid. Momenteel is Bas docent in twee Masteropleidingen (SEN en MLI). In 2007 publiceerde hij zijn opvattingen over onderwijs in zijn boek ‘Wisselspanning’. Bas van der Bruggen was een van de twee oprichtingsredacteuren van Nieuw Meesterschap.


Dr. Jos Louwe (jos.louwe@hu.nl)

??????????????????????

Jos Louwe heeft 15 jaar als leraar in het speciaal onderwijs gewerkt en is inmiddels ruim 26 jaar als hoofddocent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Hij is vooral betrokken bij de curriculumontwikkeling van de master SEN-opleiding, met als belangrijkste onderwerp de gedrags- en emotionele ontwikkeling van leerlingen en problemen hierbij. Jos publiceert hierover regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen voor het onderwijs.

.


 

Maike Schermer MSc M SEN

50 Colofon Pasfoto Maike SchermerMaike Schermer is werkzaam als promovenda in het Language, Learning and Literacy Laboratory binnen de School of Psychology van Queen’s University Belfast.
Maike heeft naast acht jaar professionele ervaring als logopedist in het (V)SO van cluster 2, 3 en 4, zes jaar ervaring als trainer, ontwikkelaar en adviseur binnen het (speciaal) onderwijs. Ook is zij anderhalf jaar redactielid geweest bij het vakblad Logopedie & Foniatrie. Maike is gekwalificeerd als logopedist, taal- en dyslexiespecialist en ontwikkelingspsycholoog. Maike’s onderzoek richt zich op de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen binnen de setting van het (speciaal) onderwijs

 


Drs. Willem de Vlaming (w.devlaming@fontys.nl)

50 Colofon Pasfoto Willem de VlamingNa ruim twaalf jaar vanuit verschillende functies en rollen binnen het Ministerie van OCW een bijdrage te hebben geleverd aan beleidstoetsing en organisatieontwikkeling werkt Willem de Vlaming nu als docent en begeleider van (onderwijs)professionals binnen de master SEN van Fontys OSO en als zelfstandig (team)coach en adviseur. Hij publiceert regelmatig blogs en artikelen met betrekking tot onderwijs, veranderkunde, beleid & organisatie, oplossingsgericht werken en praktijkgericht onderzoek. Zijn passie is het helpen vinden, versterken en toepassen van kwaliteiten die in aanleg binnen organisaties en mensen reeds aanwezig zijn.