Profiel Master EN

BOEKBESPREKING Profiel Master EN Willem de Vlaming (2017)   Niet echt een boekbespreking, maar meer een mededeling: Op maandag 15 mei 2017 heeft WOSO haar vernieuwde profiel voor de Master EN (Master Educational Needs) gepresenteerd aan de PO raad. Naast de wijziging van de oude naam Master Special Educational Needs in Master Educational Needs kent…

Lees verder!

Veranderend Toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie

BOEKBESPREKING Veranderend Toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie. Gérard Zeegers (2017) Boekbespreking door Willem de Vlaming   Veranderend toezicht is meer dan wat je op grond van de titel zou verwachten. Het is geen taaie technische introductie in toezicht, maar een gepassioneerde oproep aan het onderwijs (en de inspectie) om de mogelijkheden…

Lees verder!

Handboek Diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en Context

BOEKBESPREKING  Handboek Diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en Context Karine Verschueren en Helma Koomen (2017) Boekbespreking door Nikkie Laros Dit handboek is haast onmisbaar voor alle psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in het (basis of voortgezet) onderwijs! Het is (mede) aan hen de taak om de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te…

Lees verder!

Goed Bezig Check-up

BOEKBESPREKING Goed Bezig Check-up Veronika Wuyts (2017) Door Peter Laros  Veronika Wuyts laat je nadenken over je (werk)leven. Wat doe je, wat wil je, doe je dat met passie en is dat wat je aan de maatschappij wilt bijdragen? Het boek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel zet je aan om je huidige werksituatie…

Lees verder!

Slim onderpresteren aanpakken

BOEKBESPREKING Slim onderpresteren aanpakken Tania Gevaert & Ophélie Desmet (Garant, 2016) Door Peter Laros   De auteurs beschrijven in begrijpelijke taal het fenomeen “onderpresteren”. Het boek bestaat uit twee delen. Vanaf bladzijde 1 tot en met 120 leggen de schrijvers uit wat onderpresteren is. Ze geven definities, maken een indeling naar verschillende typen onderpresteerders en…

Lees verder!

Zonder ‘goesting’ lukt het niet. Stress en bevlogenheid in het onderwijs

BOEKBESPREKING Zonder ‘goesting’ lukt het niet. Stress en bevlogenheid in het onderwijs. H. Siebens (2016) Door Peter Laros   Herman Siebens maakt in het boek een mooie verbinding tussen enerzijds de onderzoekswereld en anderzijds de wereld waar mogelijk onbalans en stress heerst: de praktijk. In het boek worden de Nederlandse en de Belgische wetgeving besproken.…

Lees verder!

Ont-moeten. Ondersteuning aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

BOEKBESPREKING Ont-moeten. Ondersteuning aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties. Vera van Hove (2016). Door Nikkie Laros   Van Hove zet aan de hand van verschillende theorieën uiteen hoe een wederkerige relatie tussen cliënt en hulpverlener er uit dient te zien. Het gebruik van casussen maakt het boek prettig leesbaar en herkenbaar. Van Hove voorziet de…

Lees verder!